Hình Ảnh Nông Trang Bình An

Về Nông Trang Bình An - About Binh An Farm

Chúng tôi đang sống với nhau tại Bình An, rất hoan hỉ được chia sẻ với các anh chị và các bạn những nét chính trong cuộc sống mà chúng tôi đang sống và hướng tới:
– Yêu thương và tin tưởng. Kết nối và sẻ chia. Bình yên và đơn giản.
– Thuần chay (không sử dụng sản phẩm từ động vật, kể cả trứng và sữa).
– Không sử dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích khác.
– Hạn chế các sản phẩm, vật dụng không thể tái sử dụng.
– Không sử dụng các sản phẩm công nghiệp (bao gồm nhưng không hạn chế: thực phẩm, hoá chất tẩy rửa trong sinh hoạt, hoá chất trong nông nghiệp)
– Ưu tiên Nông nghiệp tự nhiên và các sản phẩm dịch vụ liên quan tới nông nghiệp tự nhiên.
– Tìm hiểu, gìn giữ và phát triển các kiến thức dân gian truyền thống quý báu trong đời sống và lao động.
– Trẻ em sống, vui chơi và học tập, lao động cùng người lớn. Người lớn chia sẻ công việc, hướng dẫn, cùng vui chơi, cùng học hỏi, cùng thực hành với trẻ em.
– Dùng vừa đủ các thiết bị điện, điện tử.
– Chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm với cộng đồng.
– Dành thời gian cho bản thân, kết nối với cội nguồn. Chăm sóc, phát triển sức khoẻ thể chất và tinh thần.
Chúng tôi đang bước vào những ngày đầu tiên của cuộc sống tại Bình An. Mỗi người một việc, tuần tự và lặng lẽ.
Các bạn nếu tới thăm Bình An, hoan hỉ hoà nhập với cuộc sống của chúng tôi nhé.
We are very happy to share with our beloved friends about Binh An. We are living a life of:
– Love and Trust. Connect and Share. Peaceful and Simple.
– Vegan
– No intoxicating drinks and drugs
– Minimize non-recycle products
– Say no to commercialized products, including but not limited to: processed foods and beverage, cleansing chemicals, and other chemicals in agriculture
– Prioritize agriculture (syntropy) and related products and services
– Learn, preserve, and keep alive valuable knowledge from our ancestors.
– Children live, play, learn, and work with adults. Adults share, guide, play, learn, and work with children.
– Use enough of electric and other electrical equipment.
– Share our knowledge and experience with the community.
– Spend time for self. Connect to root. Take good care of both physical and mental health.
We are just starting now. Each does his own things, in turn and quietly.
Should you visit us one day, feel free to live our lives.

BÌNH AN FARM - NÔNG TRANG BÌNH AN

BÌNH AN FARM - NÔNG TRANG BÌNH AN

“Bất cứ người giàu nào cũng nuôi được xác thân, nhưng chỉ có người hiểu biết mới nuôi dưỡng được linh hồn.”

LIÊN HỆ NÔNG TRANG BÌNH AN

HỌ VÀ TÊN (BẮT BUỘC)

E-MAIL (BẮT BUỘC)

SỐ ĐIỆN THOẠI (BẮT BUỘC)

TIÊU ĐỀ

NỘI DUNG